FØRDEFESTIVALEN Festivalpass 2017

Arrangementsinformasjon
Default f rdefestivalen plakat 2017  utsnitt

English below

Festivalpasset gjev fritt tilgjenge (unummererte plassar) til dei 4 store konsertane i Idrettshallen inkl. dansearrangement og utekonserten på Festplassen laurdag 8. juli - altså:  

 • Opningskonserten: Klangen av Norden - torsdag (Idrettshallen) 
 • Mokoomba - fredag (Idrettshallen)
 • Tinariwen - laurdag (Festplassen)
 • Festivalgalla - laurdag kveld (Idrettshallen)
 • The Klezmatics - søndag (Idrettshallen) 

Festivalpasset gjev og gode rabattar på alle andre konsertar og kurs på festivalen, med nokre få unntak. Kjøpt festivalpassbillett må bytast i armband på billettkontoret i Førdehuset i festivalveka.

Ved kjøp av Ungdom/Studentpass kostar alle andre konsertar 50 kr, med nokre få unntak.


Førde Festival pass

The festival pass provides free admission to the 4 main concerts in Idrettshallen (open seating) including the dances afterwards, and the outdoors concert at Festplassen on July 8: 

 • Opening Concert: Nordic Sounds - Thursday (Idrettshallen) 
 • Mokoomba - Friday (Idrettshallen)
 • Tinariwen - Saturday (Festplassen)
 • Festival Gala - Saturday night (Idrettshallen)
 • The Klezmatics - Sunday (Idrettshallen)
The festival pass also provides reduced price admission to all the other concerts and courses. 


Reduced prices for children and youth!

Buy a youth/student pass (NOK 470 – admission for 5 concerts, see above) and pay only NOK 50 for the other concerts. A single child ticket costs NOK 50/concert, regardless of festival pass

førdefestivalen
førde
folkemusikk
worldmusic
tradisjonsmusikk
familiedag
familieaktivitet
natur
musikk
kurs

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.