Bornas Verdsdagar Førde 2017

Arrangementsinformasjon
Default file 1507118797

I november kvart år arrangerer Førdefestivalen familiefestivalen Bornas Verdsdagar Førde. Under mottoet "oppleving gjennom deltaking" fyller vi Førdehuset med mini-verkstadar og aktivitetar for born i alle aldrar. På mini-verkstadane får born synge, danse og spele ulike instrument under leiing av profesjonelle instruktørar. Verkstadane varer i 20 minutt, og dei går kontinuerleg dei timane Bornas Verdsdagar Førde varer, slik at dei som kjem på arrangementet, får høve til å prøve seg på alle. Verkstadar og aktivitetar er gratis, og alt skjer i samarbeid med Førde kommune, og skular og barnehagar i Førde.

Detaljert program for Bornas Verdsdagar Førde 2017 vert publisert i oktober. 

I tillegg til verkstadar og aktivitetar som teiknekrok og hårfletting med meir, er Fargerike Førde ein del av denne minifestivalen. Fargerike Førde er ein internasjonal kafé der du får kjøpt spennande smårettar frå heile verda til ein billeg penge. Kafeen vert organisert av Frivilligsentralen i Førde, og har vorte ein fast samarbeidspart i samband med Bornas Verdsdagar Førde. 

Dei siste åra har nesten 3000 personar vore innom på Bornas Verdsdagar Førde.


Foto: Ole Nilssen lærer bort to-radar-kunstane sine på Bornas Verdsdagar Førde 2016. Foto: Arve Ullebø

folkjazzscena
bornasverdsdagarførde
familiefestival
gratisarrangement